بوستان زندگی

دست نوشته های عاشقانه

دل خـسـتـه ۱۸ دی ۱۳۹۴

 

 

جایی که عقلت تونست

جلوی احساستو بگیره

یعنی دل دیگه خستست

 

 

 

 

هرچه میخواهد دل تنگت،ساکت

کسی درک نخواهد کرد

 

 

اگر همه چیز خریدنی بود

برای مادرم کمی جوانی میخریدم

برای پدرم عمر دوباره

و برای خودم خنده های کودکی

 

 

روشگار به من آموخت

که در این دنیا از هیچ چیزی

نباید تعجب کرد

 

 

دوست داشتن آدم ها را میتوان

از توجه آن ها فهمید

وگرنه حرف را که همه میتوانند بزنند

 

 

آدمایی که تنهایی رو دوست دارن

یه زمانی یه روزی یه نفرو انقدر دوست داشتن که الان نمیتونن

یا نمیخوان کسی رو جایگزینش کنن

وگرنه هیچکس از دوست داشتن و دوست داشته شدن نمیترسه یا فرار نمیکنه

 

 

 

 

 

 

چه دوستم داشته باشی و جه از من متنفر باشی

در هر صورت به من لطف میکنی

چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم

و اگه ازم متنفر باشی تو مغزت هستم

آهـنـگ خـوب ۲۳ آذر ۱۳۹۴

 

 

هیچ چیزی مثل یک آهنگ خوب

حال نمیده

 

 

اهـمـیـت دادن ۲۲ آذر ۱۳۹۴

 

 

به خودت کمی اهمیت بده

وگرنه لا به لای زندگی

از بین میروی

و هیچکس هم نمیفهمد

 

 

 

 

زندگی مثل یک کتاب است

بعضی فصل ها ناراحت کننده

بعضی شاد و بعضی هیجان انگیزند

اگر فصلی را ورق نزنی هرگز نمیفهمی

که در فصل بعدی چه چیزی انتظارت را میکشد

 

 

لـبخـند بـزنـیـد ۲۱ آذر ۱۳۹۴

 

 

گاهی راحت تر آن است که با وجود

اندوهی که در درونتان موج میزند

لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به همه

علت غمگینی خود را توضیح بدهید

 

 

 

 

خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را

به تملک خود درآوری

خوشبختی کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی وابسته به جهات درون توست 

 

 

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

او دیگر صدایت را نخواهد شنید

 

 

 

 

ارزش زنـدگـی ۲۱ آذر ۱۳۹۴

 

 

درست است که زندگی به هیچ نمی ارزد

اما ارزش هیچ چیزی هم به اندازه ی زندگی نیست

 

 

آدم هــای کـوچـک ۲۱ آذر ۱۳۹۴

 

 

وقتی آدم های کوچک را برای خودمان خیلی بزرگ کنیم

هم اون ها رو به اشتباه می اندازیم

هم خودمون رو

 

 

دوسـت واقـعـی ۲۱ آذر ۱۳۹۴

 

 

چیزی در دنیا

بهتر از یک دوست واقعی نیست

 

 

بهترین مترجم کسی است که

سکوت دیگران را ترجمه کند

شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد

 

 

 

 

عشقم از عشقت

جان میگیرد

 

 

هنر اصلی

هنر فاصله هاست

زیاد نزدیک به هم میسوزیم

زیاد دور یخ میزنیم

 

 

یکی از ناشناخته ترین لذت ها در زندگی

حرف زدن با خویشتن است

 

 

 

 

جالبه که سرت تو کار

خودت باشه

بازم سرشون تو کارته

خـوشبـخـتـی ۲۰ آذر ۱۳۹۴

 

 

کسی که از هیچ چیز کوچکی

خوشحال نمیشود

هیچگاه خوشبخت نخواهد شد

انـتـخـاب درسـت ۲۰ آذر ۱۳۹۴

 

 

آدم های دور و بر خود را

نمیتوانید تغییر دهید

اما آدم های که انتخاب میکنید

تا دور و برتان باشند را چرا

 

 

هـمـدل خــود ۲۰ آذر ۱۳۹۴

 

 

برای همدل خود لازم نیست همه چیز را بگویی

تا او اندکی از تو را بفهمد

بلکه کافی است

اندکی بر زبان بیاوری تا او همه ی تو را دریابد

 

 

 

 

آدم ها می آیند خودشان را نشان میدهند

اصرار میکنند برای اثبات بودنشان و ماندنشان

اصرار میکنند که تو نیز باشی همراهشان

همان آدم ها وقتی که پذیرفتی بودنشان را

وقتی که باورشان کردی

به سادگی میروند

 

 

آدمــای متـفـاوت ۱۹ آذر ۱۳۹۴

 

 

قدر آدمایی که

تو دعوا کوتاه میان

تا زودتر آرامش برگرده رو بدونید

 

 

ارزش ۱۹ آذر ۱۳۹۴

 

 

 

بودن با کسی که ارزشت رو نمیدونه

فقط وقت تلف کردنه

شـنـاخـتـن مـن ۱۹ آذر ۱۳۹۴

 

 

 

بعضی از آدم هاولت میکنن و میرن

تازه بدهکارتم میکنن

بهت میگن، تو منو نشناختی

به اینا باید گفت: تو هنوز خودتم ،خودتو نشناختی

چطور انتظار داری من بشناسمت

 

 

شـکـستـن دل ۱۸ آذر ۱۳۹۴

 

 

شکستن دل به شکستن استخوان دنده میماند

از بیرون همه چیز رو به راه است

اما هر نفسی که می کشی

دردی است که می کشی

 

 

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

 

 

 

 

زندگی درست وقتی داره

از نو برام شروع میشه

که من دیگه طاقت زندکی کردن رو ندارم

 

 

 

 

درون مرا هیچکس نمیتواند ببیند

حتی نزدیک ترین کسان من

تازه چه میتوانند بکنند؟

در نهایت احساس همدردی

 

 

لـحظـات حـســاس ۱۸ آذر ۱۳۹۴

 

 

میدونی اشکال زندگی واقعی چیه؟

تو لحظات حساس موسیقی نداره

 

 

 

 

وقتی به عقب برمیگردی متوجه میشی

که جای بعضیا الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ

اون موقعشم زیادی بوده

 

 

 

 

 

ایــن مــرد هــا ۱۷ آذر ۱۳۹۴

 

 

این مردها چه جور آدم هایی هستند؟

همین که طرف را کمی رام دیدند

بد فولیشان شروع میشود

 

یــاد بـگـیریـم ۱۷ آذر ۱۳۹۴

 

 

ای کاش یاد بگیریم

برای خالی کردن خودمون

کسی رو لبریز نکنیم

 

 

آغـــوش ۱۷ آذر ۱۳۹۴

 

 

خودم را در آغوش گرفته ام

نه چندان با لطافت

نه چندان با محبت

اما وفادار

 

 

 

 

سعی نکنید حضورتان

را به رخ بکشید

کاری کنید که نبودنتان

احساس شود

 

 

بـی اعـتـنـا ۱۶ آذر ۱۳۹۴

 

 

خیلی راحت است که آدم

روز به همه چیز بی اعتنا باشد

اما شب همه چیز فرق کند

 

اثـبـات زنـدگـی ۱۶ آذر ۱۳۹۴

 

 

زندگی هر روز به شدت

مشغول اثبات اینه که

"تازه کجاشو دیدی این که چیزی نیست"

 

 

درد داره وقتی ساعت ها میشینی

به حرفایی که هیچوقت قرار نیست بگی فکر کنی

 

 

 

 

همیشه صبر کردن بخشیدن موندن و تحمل کردن

به این معنا نیست

که همه چیز درست میشه

باید دست بکشی از بخشیدن کسی که هیچوقت

بخشیدنت رو نمیفهمه

تا این بار در آرزوی بخشش تو بمونه

 

 

درس بـــزرگ ۱۶ آذر ۱۳۹۴

 

 

بعضی از آدم ها با رفتنشان

درسی به ما میدهند

که اگر میماندند

هرگز آن را نمی آموختیم

 

 

 

 

هرکس در دنیا باید

کسی را داشته باشد که

حرف های خودش را آزادانه

به اون بزند بدون رودربایستی

و بدون خجالت و الا آدم از تنهایی دق میکند

 

 

 

 

برای اینکه آدم کسی رو عاشقانه دوست داشته باشد

باید سخت به هیجان بیاید

وقتی بازی دوطرفه باشد ارزش انجامش را دارد

ولی اگر قرار باشد آدم به تنهایی بازی کند

بازی احمقانه میشود

 

 

 

 

بزرگترین هراس یک زن نادیده گرفته شدن است

این موجودات ظریف به گونه ای خلق شده اند

که اگر دشمنشان نیز به آن ها بی اعتنایی کنند

رنج خواهند برد

 

 

 

 

می دانی دلم میخوهد زندگی ام را مانند

بسته ای در دست کس دیگری بگذارم

و بگویم بیا برای من دیگر بس است

حالا تو فکرش را بکن

 

 

دلـــخــوشـی ۱۲ آذر ۱۳۹۴

 

 

دلخوشی یعنی

داشتن دوستی که پایه دیوونه بازیات باشه

 

 

 

 

این روزها پرم

از لحظه هایی که دوستشون ندارم

 

 

قــضــاوت زود ۱۱ آذر ۱۳۹۴

 

 

 

هیچگاه نه به کسی بخندید

نه قضاوتش کنید

هرگز نمیدانید

شاید روزی شما هم در همان شرایط فرار بگیرید

 

 

 

زن شـــاد ۱۰ آذر ۱۳۹۴

 

 

زن شــاد

زنی است که هیچ گونه نگرانی ندارد

زن شاد زنی است که نگرانی دارد

ولی نمیگذارد نگرانی ها او را شکست دهد

 

 

 

 

هیچوقت

کسی که به خاطر ارتباط با شما

تلاش میکند را

نادیده نگیرید

در این زمانه

این توجه ها قیمتی اند

 

 

زمـــان ۱۰ آذر ۱۳۹۴

 

 

زمان چیز عجیبیست

میرود،جلو میرود

و دوست داشتی ترین آدم های زندگیت

را یا کهنه میکند یا عوض

 

 

آدمــای کـمیــاب ۱۰ آذر ۱۳۹۴

 

 

چه کمیابند آدمایی که وقتی میفهمند

چقدر دوسشون داری

بازم آدم میمونن

 

 

 

بیشترین ضربه هارو خوب ترین آدما میخورن

واسه خوبیاتون حد بذارین

بـهتـرین لحـظـات ۱۰ آذر ۱۳۹۴

 

 

لحظاتی هم هست که زندگی

آدم هایی را از هم جدا میکنند

فقط برای اینکه هردو بفهمند

چقدر برای هم مهمند

 

 

 

 

پینوکیو

چوبی بمون

دنیای ما آدما هیچ قشنگ نیست

دنیای آدما سنگیه

 

 

ریسمان پاره را میتوان دوباره گره زد

دوباره دوام می آورد

اما هرچه باشد ریسمان پاره ای است

شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم

اما در آنجا که ترکم کردی هرگز دوباره مرا نخواهی یافت

 

 

 

خوشبختب بعنی یکی رو داری که میدونه

چه چیزایی خوشحالت میکنه

 

 

زندگی به من آموخت

بودن با کسانی که دوستشان دارم

از همه چیز با ارزش تر است

 

 

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن

آسان تر است.تو را به خدا شاد باش

و برای اینکه شاد باشی هر کاری از دستت بر می آید بکن

 

دعــدغــه ۸ آذر ۱۳۹۴

 

 

سخت است

همزیستی دائم با کسانی که

دغدغه هایت را نمیفهمند

اما عزیزان تو اند

 

 

 

 

یه حرفایی هم هست که …

میدونی دروغه ها …

ولی قلبت واسه باورش

به عقلت التماس میکنه

 

 

 

در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی

بگذار دیگران هرچه دوست دارند بگویند

زیرا هرکسی آزاد است که احمق باشد

 

 

 

 

وقتی بخواهی بمانی

حتی اگر چمدانت پر از دلخوری باشد

خالی اش میکنی و باز هم می مانی

می مانی و وقتی بخواهی بمانی

نم باران را رگبار میبینی

و بهانه اش میکنی برای نرفتنت

آری ، آمدن دلیل می خواهد

ماندن بهانه

و رفتن هیچکدام

 

فروغ فرخزاد

 

 

 

 

آدم هایی که محبت میکنند کمیابند

و آدم هایی که قدر محبت را میدانند نایاب

رفـیـق واقـعـی ۶ آذر ۱۳۹۴

 

 

اینکه رفیقت وقتایی که حوصله نداری

و ناراحتی تلاش میکنه تا خوشحالت کنه

تا حال و هوات عوض شه خیلی با ارزشه

حتی اگه نتونه این کارو بکنه

 

صــادقــانه ۵ آذر ۱۳۹۴

 

 

همه فقط با تو همدردی میکنند

ای کاش فقط یک نفر پیدا میشد

کسی که صادقانه میگفت:

نگران نباش

باهم درستش میکنیم

 

چارلی چاپلین

 

 


 

زیادی خوب بودن خوب نیست

زیادی که خوب باشی به زیادی

خوب بودنت عادت میکنند

آنوقت کافیست کمی بد شوی

همه گمان میکنند زیادی بدی

 

سیمین بهبهانی

دوســت داشــتن ۴ آذر ۱۳۹۴

 

 

دوست داشتن گاهی وقت ها سنگین است

به سان سنگینی لیاقت دوست داشته شدن

و بعضی وقت ها دوست داشتن

حیاتی دیگر است

 

ازدمیر اصاف

 

صفحه 1 از 212


برچسب ها